MIS voor koor, orgel en/of gemeentezang

MIS voor koor, orgel en/of gemeentezang
MIS voor + koor, orgel en/of gemeentezang
Kyrie
Gloria
Acclamatie
Credo (Geloofsbelijdenis van Nicea)
Sanctus en Benedictus
Agnus Dei
Jaar: 2012
Opus: 48 B
MIS voor  koor, orgel en/of gemeentezang

Sitebouw: Hilbrand Edskes